Tu podaj tekst alternatywny

STEMB

Hurtownia materiałów budowlanych

Firma "STE MB" STE Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa należy do grupy kapitałowej STE Group Spółka z o.o. Jest Spółką celową (SPV/SPE ), powołaną w 2009 roku, skupiającą swoją działalności w szeroko rozumianym sektorze budowlanym. Od początku działalności, wiodącym obszarem działalności Spółki jest doradztwo oraz handel detaliczny i hurtowy materiałami budowlanymi. Do dnia dzisiejszego Spółka obsłużyła setki indywidualnych inwestorów, dziesiątki developerów i inwestorów instytucjonalnych.

Tu podaj tekst alternatywny

STEMB TWÓJ PARTNER

Dzięki wieloletniej praktyce kadry zarządzającej oraz naszych pracowników w branży budowlanej, nie ma dla naszej firmy zadań trudnych czy rzeczy nie do wykonania. Z entuzjazmem podejmujemy kolejne wyzwania. Motto firmy - STE MB TWÓJ PARTNER OD A DO Z - odzwierciedla nasz stosunek do współpracy z naszymi klientami tj. współpraca z klientem od początkowej fazy - do końca jego projektu/inwestycji. Dobra sytuacja naszych partnerów biznesowych i zadowolenie naszych klientów mają bezpośredni wpływ na osiągane przez nas rezultaty ekonomiczne. Dbając o interesy wszystkich uczestników naszego otoczenia biznesowego sami osiągamy lepsze rezultaty.

Kultura organizacyjna

Rozumiana w ten sposób odpowiedzialoność społeczna firmy (Corporate Social Responsibility, CSR) jest dla nas korzystna i wynika z przyjętej przez nas kultury organizacyjnej, a przejrzyste zasady współpracy, są filarami naszej działalności.

Spółka aktywnie uczestniczy w kulturalnym i sportowym "życiu" naszego miasta. W czynny sposób wspiera artystów, będąc sponsorem licznych koncertów czy imprez kulturalnych. Sponsoruje i wspiera sport. Jest aktywnym członkiem Biznes Speedway Clubu gorzowskiej STALI.

Dyrektor Zarządzający - Członek Zarządu Komplementariusza Spółki

Tu podaj tekst alternatywny

Cele STE MB

Celem STEMB jest zapewnienie inwestorom dostępu do światowych rozwiązań w sferze materiałów budowlanych. Dążymy do otoczenia każdego naszego Klienta w pełni profesjonalną i kompetentną obsługą na każdym etapie realizacji jego projektu budowlanego. Wartościami jakimi kieruje się firma: to jakość i doskonałość - jakość świadczonych usług oraz dostarczanych towarów powinna przewyższać oczekiwania klientów, ciągłe rozwijanie swojej wiedzy oraz asortymentu towarowego.

Tu podaj tekst alternatywny

Współpraca

Otwartość na zmiany oraz nowe technologie umożliwia nam elastyczne podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy na warunkach dostosowanych indywidualnie do potrzeb każdego z odbiorców, praca zespołowa - wierzymy, że najlepsze rozwiązania powstają jako wynik pracy zespołowej. Budujemy dobre, długoterminowe relacje z klientami i we własnym gronie, umiemy docenić odmienny punkt widzenia. Dzielimy się wiedzą, zdobytym doświadczeniem., przywództwo- wskazujemy najlepsze rozwiązania naszym klientom, przejawiamy inicjatywę w prowadzonych przez nich projektach.